24/7 bereikbaar op 0657708842

Corona maatregelen en aanpassingen intake en kraamweek

Wij volgen de richtlijnen van overheid, RIVM, GGD en brancheorganisatie kraamzorg en algemene hygiënerichtlijnen.

Klachten? Laat dit van tevoren aan onze kraamverzorgster of kraamzorgorganisatie weten.

Mondkapje: Onze kraamverzorgsters dragen tijdens het werk in het gezin een mondkapje op die momenten dat dat nodig is. Wij vragen jullie begrip en medewerking.

Corona? Zo ja, dan nemen onze kraamverzorgenden beschermende middelen mee.

Als je vragen hebt, kun je ons altijd mailen of bellen.

Stay safe!

#kraamzorgblief #coronamaatregelen #werkentijdenscorona #staysafe #kraamverzorgende #gezond #wijzorgen #ikzorg #kraamzorg

Kwaliteit

Kraamzorg B-Lief heeft het HKZ-certificaat en Bo Geboortezorg-keurmerk. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit systeem wordt continu de kwaliteit van kraamzorg gemeten, geëvalueerd en verbeterd. Kraamzorg B-Lief heeft het WHO-borstvoedingscertificaat, we voldoen daarmee aan alle eisen die gesteld zijn voor het begeleiden bij borstvoeding.

Scholing en deskundigheidsbevordering

Al onze kraamverzorgsters staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgsters: Kenniscentrum Kraamzorg. Ze worden steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen.

De kraamverzorgsters werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en ontwikkelingen welke in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) worden afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een enquête. Daarin kun je aangeven wat jij goed, of niet goed vindt aan onze zorg. Op die manier hopen wij onze zorg te optimaliseren.